Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq:1366045037

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za opóźnienia

Odszkodowanie w pociągach EIC spółki PKP Intercity, przysługuje z mocy prawa europejskiego. Jeżeli pociąg jest opóźniony:

  • od 60 do 119 minut podróżnemu należy się 25% zwrot ceny biletu
  • 120 minut lub więcej, podróżnemu należy się 50% zwrot ceny biletu

W innych rodzajach pociągów, każda reklamacja zgłoszona przez podróżnego jest rozpatrywana indywidualnie.

Warto zachować i przedstawić dowody poniesionych kosztów (np. bilety na inny środek transportu, paragon za taksówkę).

Odszkodowania z innych tytułów

Pasażer ma prawo skierować do przewoźnika reklamację w każdej sytuacji, w której uważa, że zostały naruszone jego prawa, lub przewoźnik nie zrealizował należycie umowy przewozu.

Przewoźnik ma obowiązek rozpatrzyć reklamację.

W przypadku niezadowalającego sposobu rozpatrzenia reklamacji, pasażer może wnieść skargę do Urzędu Transportu Kolejowego.

Zobacz także:

faq/1366045037.txt · ostatnio zmienione: 29.07.2013 r. przez Łukasz Piotrowski