Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq:1366048064

Jestem osobą niepełnosprawną, czy mogę skorzystać z przejść technicznych przez tory, gdy na dworcu nie ma wind?

Samodzielne korzystanie z przejść służbowych nie jest dopuszczone. Podróżny wymagający pomocy w przemieszczaniu się na terenie stacji oraz podczas wsiadania lub wysiadania, powinien zgłosić taką potrzebę najpóźniej 48 godzin przed planowaną podróżą.

Wszelkie informacje na temat zgłaszania przejazdu znajdują się na stronach internetowych przewoźników:

Przechodzenie przez tory powinno odbywać się przy asyście pracownika kolei (SOK, ochrona lub inne upoważnione osoby). Przejścia służbowe na niektórych stacjach posiadają tabliczkę z numerem telefonu pracownika - wystarczy zadzwonić będąc na miejscu.

Przed wejściem na tory należy zachować ostrożność!

faq/1366048064.txt · ostatnio zmienione: 23.07.2013 r. przez Łukasz Piotrowski