Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq:1366049297

Co zrobić jeśli jadę z rowerem i nie mam biletu?

Należy zgłosić potrzebę kupna biletu u drużyny konduktorskiej, najlepiej przed wejściem do pociągu.

Rowerzyści zwolnieni są z obowiązku zgłoszenia się po bilet w pociągach przewoźników:

U tych przewoźników bilet jest sprzedawany rowerzyście podczas kontroli, bez dodatkowych opłat za wystawienie (analogicznie jak osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się).

Podróżny posiadający bilet na pociąg zakupiony przez Internet w systemie e-IC lub w biletomacie, może dokupić dopłatę na przewóz roweru na pokładzie pociągu.

W przypadku gdy podróżny nie dokonał w kasie opłaty za przewóz roweru, zamiar jego przewozu powinien zgłosić konduktorowi przed rozpoczęciem podróży - przed wejściem lub niezwłocznie po wejściu do pociągu.

Za wydanie biletu w pociągu spółki PKP Intercity pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 10 zł.

W przypadku gdy podróżny nie uprzedził konduktora o zamiarze przewozu roweru, wówczas oprócz opłaty przewozowej w wysokości 9,10 zł pobiera się również opłatę dodatkową, ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku która wynosi 52 zł, a w przypadku odmowy uregulowania należności wystawiane jest wezwanie - protokół z opłatą dodatkową w wysokości 260 zł. Jeżeli podróżny uiści opłatę w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania opłata wynosi 65 zł.

faq/1366049297.txt · ostatnio zmienione: 25.11.2014 r. przez Łukasz Piotrowski