Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq:1367231014

Jakie przysługują mi zniżki?

Występujące zniżki dzielą się na handlowe (promocje przewoźnika) oraz ustawowe (zapewniane przez Państwo).

- 26%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 26%. Dla wszystkich osób które nie ukończyły 26 roku życia, i nie posiadają innych zniżek. Wraz z biletem należy okazać dokument poświadczający wiek. Dostępność: Koleje Mazowieckie (nazwa: KM-26), Koleje Śląskie (nazwa: KŚ-26)

- 33%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 33%. Dostępny dla rodzin wraz z dzieckiem (może być rodzic z jednym lub większą ilością dzieci) podróżujących pociągami spółki PKP Intercity. Od 19 marca 2013 roku zniżka obowiązuje także w pociągach kwalifikowanych EX, EIC oraz EC.

- 37%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 37%. Przysługuje on: uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, techników, szkół zawodowych i innych (z wyłączeniem uczelni wyższych), a także kombatantom, emerytom, osobom niewidomym, inwalidom 2 i 3 grupy oraz dzieciom w wieku od 4 do 7 lat.

- 50%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 50%. Przysługuje on seniorom wraz z ważną kartą seniora, a także osobom, które mają podpisaną specjalną umowę ze spółkami grupy PKP.

- 51%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 51%. Przysługuje on studentom uczelni wyższych oraz słuchaczom kolegiów do ukończenia 26 roku życia, doktorantom uczelni wyższych do ukończenia 35 roku życia oraz studentem obywatelstwa polskiego studiującym za granicą (na podstawie międzynarodowej legitymacji ISIC okazywanej wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie) i niewidomym ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( w pociągach spółki PKP Intercity).

- 70%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 70%. Przysługuje on osobom objętym umową z Grupą PKP w zakresie zaplecza technicznego.

- 78%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 78%. Przysługuje on czynnym żołnierzom, kombatantom, inwalidom grupy pierwszej, cywilnym niewidomym ofiarom wojny, dziecku niepełnosprawnemu wraz z opiekunem oraz podopiecznym ośrodków szkolno – wychowawczych.

- 80%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 80%. Przysługuje on osobom, których rodzice pracują w spółkach kolejowych do ukończenia 26 roku życia. Dokument wydawany jest na rok i wraz z nim i biletem należy pokazać legitymację szkolną lub studencką. Ponadto ulgą tą objęte są rodziny emeryta pracownika PKP.

- 93 %: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 93%. Dla osób niewidomych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w pociągach interREGIO, REGIO, oraz innych lokalnych przewoźników(Koleje Wielkopolskie, Arriva RP i tym podobne)

- 95%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 95%. Przysługuje on przewodnikom osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- 99%: oznacza bilet ulgowy ze zniżką 99%. Przysługuje on czynnym pracownikom spółek kolejowych, emerytom PKP.

- 100%: ooznacza bilet nieodpłatny, którym objęte są dzieci do 4 lat oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych. Posłowie na Sejm RP i Senatorowie nie muszą posiadać biletu.

faq/1367231014.txt · ostatnio zmienione: 23.07.2013 r. przez Łukasz Piotrowski