Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq:1367265372

Jadę pociągiem i nie zgłosiłem obsłudze chęci zakupu biletu. Czy poniosę dodatkowe koszty?

Niestety, w takiej sytuacji do ceny przejazdu może być doliczona dodatkowa opłata

W przypadku ujawnienia przejazdu bez ważnego biletu konduktor lub osoba upoważniona do kontroli biletów wystawia bilet na przejazd wraz z opłatą dodatkową przewidzianą w Rozporządzeniu.

W przypadku odmowy uiszczenia opłaty, konduktor wystawia wezwanie do zapłaty w wysokości 50-krotności ceny najtańszego biletu + opłaty taryfowej za przejazd. W pociągach spółki Przewozy Regionalne dodatkowa opłata wynosi 200 zł, a w pociągach spółki PKP Intercity 650 zł.

Jeżeli zapłaty dokona się w ciągu 7 dni, należność jest obniżona.

Jeżeli nie można ustalić, na jakiej stacji rozpoczęto przejazd, wystawia się wezwanie do zapłaty od stacji początkowej biegu pociągu.

w prestiżowych pociągach wygodniej

W pociągach EIC spółki PKP Intercity pasażer nie ma obowiązku zgłoszenia się po bilet do konduktora - bilet jest sprzedawany podczas kontroli. W takiej sytuacji oprócz opłaty za bilet konduktor pobiera wyłącznie opłatę za wystawienie go w pociągu - w wysokości 10 zł. Opłata ta jest pobierana za ilość osób a nie za ilość biletów.

W pociągach EIP spółki PKP Intercity nie będzie możliwości zakupu biletu u obsługi pociągu.

Zobacz także:
faq/1367265372.txt · ostatnio zmienione: 25.11.2014 r. przez Łukasz Piotrowski