Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq:1370275537

Mam bilet na przejazd pociągiem PKP Intercity. Czy mogę wyjątkowo jechać pociągiem innego przewoźnika?

W przypadku:

- awarii lub wypadku pociągu,

- utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy jeżeli opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut albo w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem mniejszym niż 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża inny pociąg „PKP Intercity” S.A.,

- jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 minut i zamierza wracać do stacji wyjazdu

- częściowego lub całkowitego zawieszenia przewozów na danej linii/odcinku, na okres nie dłuższy niż 7 dni (z wyjątkiem pociągów spółki Przewozy Regionalne)

bilety spółki PKP Intercity są honorowane przez innych przewoźników:

1. W pociągach spółki Przewozy Regionalne:

a) w komunikacji krajowej:

- okresowe odcinkowe imienne wydane na przejazdy pociągami TLK,

- bilet łódzki na odcinku Łódź - Skierniewice

b) w komunikacji międzynarodowej:

- SCIC - NRT (wydane na podstawie Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsc),

- SCIC – TWZ (wydane według Taryfy Wschód – Zachód),

- SCIC – RPT (wydane na podstawie Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów typu „Pass”)

2. W pociągach spółki Koleje Mazowieckie:

a) w komunikacji krajowej:

- jednorazowe - tylko na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - o ile dotyczy to końcowego odcinka przejazdu określonego na tych biletach,

- sieciowe

b) w komunikacji międzynarodowej jak w punkcie 1.

3. W pociągach spółki Koleje Dolnośląskie:

a) w komunikacji krajowej tylko na odcinku Wrocław Główny - Wołów

b) w komunikacji międzynarodowej nie obowiązuje honorowanie biletów

4. W pociągach spółki Koleje Śląskie:

a) w komunikacji krajowej na wszystkich odcinkach linii w województwie śląskim

b) w komunikacji międzynarodowej nie obowiązuje honorowanie biletów

faq/1370275537.txt · ostatnio zmienione: 23.07.2013 r. przez Łukasz Piotrowski